ÚVOD PORADENSTVÍ O MNĚ CENÍK KONTAKT GDPR
logo
Poradna komplexní péče

Podstatou psychosomatické péče je celostní pohled na zdraví a nemoc. Zabývá se souvislostmi mezi stavy těla (soma) a duše (psyché). Neopomíjí ani člověka v jeho životní situaci a pohlíží na obtíže v kontextu osobního jedinečného příběhu každého z nás.

Psychosomatická konzultace

Probíhá formou podpůrných rozhovorů, kterých se klient sám aktivně účastní. Umožní pochopit souvislosti mezi zdravím a ne-mocí (tedy sebeuzdravení a hojení procesem lepšího poznání sebe sama). Zkušenosti ukazují, že se jedná o proces dlouhodobý, který obvykle zlepší i ostatní aspekty života a přináší trvalejší výsledky než péče čistě somatická.
Osvědčuje se nejen v péči o dospělé, ale také děti, mládež a seniory.

Konzultace s kineziologickým odblokováním

Optimálně slučuje poznatky vyspělé západní medicíny s psychoterapeutickými technikami a medicínou východní (naukou o meridiánech, akupresurou a reflexní terapií). Metodou je možné pomoci při řešení nejrůznějších fyzických či psychických problémů, které vznikly v důsledku negativního emocionálního zážitku. Potřebné informace získávám prostřednictvím svalového testu. Odblokováním se uvolní negativní emocionální energie spojená se stresem nebo traumatickou událostí z minulosti, která ovlivňuje klienta v přítomnosti. Vhodnými technikami nebo cvičením jsou odstraněny emocionální bloky v těle a zharmonizován tok energie v meridiánech. Metoda zlepšuje problémy s učením, poruchy chování i potíže ve vztazích, zvyšuje odolnost vůči nejrůznějším fyzickým i psychickým obtížím. Vede k sebepoznání, k nastolení rovnováhy, k obnově radosti a spokojenosti ze života. Sezení je možné provádět i v těhotenství (vždy záleží na individuálních okolnostech). Odblokování dětí probíhá za přítomnosti dospělého (většinou matky, která doplní všechny potřebné informace).

Práce s tělem

Zahrnuje relaxační a neverbální techniky, prvky z bioenergetiky a biosyntezy, dále nejrůznější stabilizační postupy. Techniky mají uvolňující a vyrovnávací charakter. Tělo s námi často komunikuje jazykem, kterému nerozumíme. Techniky jsou vhodné pro všechny, kteří by rádi porozuměli svým tělesným problémům a naučili se využívat svého těla jako základního zdroje pro každodenní život.

Kontakt

MUDr. Lucie Joklová
Telefon: +420 606 936 248
IČO: 03451551
e-mail: [email protected]